Start

KIDS FILM FEST – Festiwal Młodego Widza to trzecia edycja nowego sopockiego festiwalu filmowego skierowanego do najmłodszych widzów, który odbędzie się na początku października 2023. Filmy dla dzieci i młodzieży a także całej rodziny, w tym pokazy dedykowane dla zorganizowanych grup szkolnych. W programie znajdą się filmy fabularne i animowane dedykowane do konkretnych grup wiekowych. Nadrzędny celem festiwalu jest edukacja kulturowa, filmowa i społeczna młodego widza.

KIDS FILM FEST – Young Viewer’s Festival is the third edition of the new Sopot film festival aimed at the youngest viewers, which will take place at the beginning of October 2023. Films for children and teenagers as well as the whole family, including screenings dedicated to organized school groups. The program will include feature and animated films dedicated to specific age groups. The overriding goal of the festival is the cultural, film and social education of the young viewer.

Zapraszamy grupy szkolne (klasy 1-3 oraz 4-6) do zgłaszania się na pokazy połączone z lekcjami filmowymi, prowadzonymi przez naszych filmoznawców.

Szczegóły tutaj